studujte titul MPA

Master of Public Administration (MPA)

STUDIJNÍ OBORY

oddělovač

Vzdělávání a správa

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Projektový management a udržitelný rozvoj území

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Absolventi programu MPA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MPA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MPA za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu MPA, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

oddělovač

Master of Public Administration (MPA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MPA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy.

Akreditace a realizace studijního programu Master of Public Administration vychází z celoživotního vzdělávání v zahraničním akreditovaném magisterském studijním programu „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

náhled diplomu MPA


DETAILY

studia programu MPA

oddělovač

DISTANČNÍ STUDIUM V ONLINE FORMĚ

Studium programu MPA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

CENA STUDIA

Cena studia programu MPA v distanční – online formě je 39 000,- Kč, bez DPH.

Nejsme plátci DPH.


Vlastní studium MPA programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium programu MPA v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

DOKUMENT KE STAŽENÍ
METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM

(PDF; 770 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

programu Master of Public Administration

oddělovač

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit přihlášku ke studiu. Je už na Vás, jestli zvolíte okamžitou online formu, nebo dáte přednost vyplnění dokumentu ve Wordu a následné odeslání pomocí Vašeho e-mailu.

On-line
FORMULÁŘ

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Přihláška
ve formátu DOC

Stáhněte si přiložený dokument, v klidu vyplňte a odešlete ze svého emailu na adresu studium@fves.eu

PŘIHLÁŠKA DOCX

INFORMACE O ŠKOLE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

oddělovač

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

oddělovač

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Public Administration.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl

vysoká škola Jagiellońská v Torunim, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Logo - Vysoká škola Jagiellońská v Torunim, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

2018 Copyright všechna práva vyhrazena.
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.