Cookie Consent by Free Privacy Policy website
studujte titul MPA

Master of Public Administration (MPA)

STUDIJNÍ OBORY

oddělovač

Vzdělávání a správa

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Projektový management a udržitelný rozvoj území

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Absolventi programu MPA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MPA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MPA za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu MPA, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

oddělovač

Master of Public Administration (MPA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MPA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Akreditace a realizace studijního programu Master of Public Administration vychází z celoživotního vzdělávání v zahraničním akreditovaném magisterském studijním programu „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

náhled diplomu MPA


DETAILY

studia programu MPA

oddělovač

Studium programu MPA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.


Studium máte přehledně pod kontrolu díky MY STUDY SECTION. Přístup do tohoto systému získáváte automaticky při podání přihlášky a splnění požadavků ke studiu. V tomto zabezpečeném systému rychle zjistíte co už máte splněné, a co vás ještě čeká. Díky vysokému stupni digitalizace a gamifikace v tomto systému lze snadno bezpapírově nahrávat vypracované samostatné úkoly a disertační práci. Dále máte možnost si přečíst hodnocení vašich prací. Vše intuitivně ovládáte z počítače, tabletu či chytrého telefonu.

Vlastní studium MPA programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium programu MPA v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení on-line.

Cena studia programu MPA v distanční – online formě je 39 000,- Kč, bez DPH. (Nejsme plátci DPH.)


METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM

(PDF; 770 kB)


INFORMAČNÍ BROŽURA MPA

(PDF; 990 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

programu Master of Public Administration

oddělovač

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit online přihlášku ke studiu.

ON-LINE
přihláška

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

INFORMACE O ŠKOLE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

oddělovač

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

oddělovač

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Public Administration.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese https://akademiajagiellonska.pl/

REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Public Administration (MPA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Public Administration (MPA) studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MPA


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

vysoká škola Jagiellońská v Torunim, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Logo - Vysoká škola Jagiellońská v Torunim, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

2019-23 Copyright všechna práva vyhrazena.
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.